+62 819 4492 9999Mon - Sun 8.00-21.00

Commercial Film Project

Indonesia Film Commercial Project Services

Commercial Film Project Services

Indonesia Film Production Support Services

Jaunt Beijing - China, 360 degree the experiment and exploration the Komodo Dragon documentary commercial - Wang Xi /Production Manager, Du Yumeng, Dong Yuhui, Zhao Yilong, Zhang Bo, Shi Jiukang, Kong Mingmin, Location Komodo Island, Padar Island, Rinca Island, East Nusa Tenggara - Production November & December 2018

Previous Project Services | Next Project Services


Some videos Project

Indonesia Film Production Support Services